Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä saa kotitaloudessa tehtävään tavanomaiseen kotitaloustyöhön sekä erilaisiin kotona tehtäviin hoiva- ja hoitotöihin. Vähennykseen oikeuttaa lisäksi oman asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö.

Tilastojen mukaan tyypillisimpiä vähennyksen käyttökohteita ovat olleet siivouspalvelut sekä kodin remontit. Voidaan todeta, että jokaisesta kotitaloudesta varmasti löytyy tehtäviä, joiden teettämisessä saa hyödynnettyä kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä on muun muassa siivous, remontit, koiran ulkoiluttaminen, tapetointi ja maalaus. Vähennykseen ei vaikuta millään tavoin se, asuuko omistusasunnossa vai vuokralla.

Sijoitusasunnossa tehty työ ei oikeuta kotitalousvähennykseen, mutta tällöin kulut vähennetään tuotoista. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä kodin koneiden ja laitteiden korjaustyöt eivät oikeuta vähennykseen. Vähennystä voi siis käyttää mm. kodin tai sen pihan siivoukseen ja kesämökin remonttiin. Työn on oltava kotona tehtyä tavanomaista kotitaloustyötä.

Pesulapalvelusta ei saa vähennystä

Kotitalousvähennyksen tekemiseen ei oikeuttanut verovelvollisen vaatteiden ja kodin tekstiilien huoltopalvelun ostaminen pesulapalvelujen tuottamiseen erikoistuneelta yhtiöltä, kun pesulapalvelutyötä ei tehty verovelvollisen kotona. Sillä, että vaatteet ja tekstiilit noudettiin asiakkaalta ja palautettiin asiakkaalle, ei ollut merkitystä vähennyksen myöntämisen kannalta.
– KHO 2001 t 2731

Vähennystä ei saa, jos samaan työhön on saanut muuta yhteiskunnan tukea, joita ovat omaishoidon tuki, lasten kotihoidon tuki, työllistämistuki tai yhteiskunnan myöntämä avustus asunnon korjaamiseen. Kunnallisen kodinhoidon omavastuuosuudesta kotitalousvähennystä ei saa. Itsestään selvää on, että yrittäjän laskuun mahdollisesti sisältyvistä tarvikkeista ei vähennystä saa. Tämän vuoksi onkin aina huolehdittava siitä, että työn osuus on yrittäjän laskussa eritelty.

Vähennys on merkittävä

Kotitalousvähennystä saa vuodesta 2003 alkaen enintään 1 150 euroa vuodessa. Vähennykseen liittyy kuitenkin omavastuuosuus, joka on 100 euroa. Vähennyksen määrä on henkilökohtainen, joten aviopuolisoiden osalta tuen enimmäismäärä on luonnollisesti kaksinkertainen. Kotitalousvähennys on erinomainen kotitalouden verosuunnittelukeino. Jos teettää yrityksellä 2 500 eurolla vähennykseen oikeuttavaa työtä, saa 1 150 euron vähennyksen.

Koska vähennys tehdään suoraan verosta, verotettavan tulon suuruus ei vaikuta tuen määrään mitenkään. Tosin tietenkin sillä edellytyksellä, että maksaa tulostaan veroa. Hyöty on siis sama riippumatta tulotasosta.

Tilanne on siis täysin toinen kuin tulosta tehtävien vähennyksien kohdalla, esimerkiksi vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen osalta, jotka ainoastaan vähentävät verotettavaa tuloa. Toisin sanoen, jos saa 1 150 euroa kotitalousvähennystä, niin maksettavat verot pienenevät koko 1 150 euron määrällä. Vähennys on siis suuruusluokaltaan erittäin merkittävä.

Miten lasketaan vähennyksen määrä?

Kotitalousvähennyksen saa joko teettäessään kotitaloustyötä yrityksellä tai ryhtyessään itse työnantajaksi. Mikäli teettää kotitaloustyötä ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrityksellä, saa yrityksen laskuun sisältyvästä työn osuudesta vähentää 60 prosenttia verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Tällöin on ainoastaan huolehdittava siitä, että yritys jolta työn tilaa, kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Lähes kaikki yritykset kuuluvat tähän rekisteriin. Lisäksi on huomattava, että työn osuus on eriteltävä laskussa.

Ennen työsuorituksen tilaamista on tarkistettava, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin. Tarkistuksen voi tehdä soittamalla verotoimistoon. Tieto rekisteröinnistä on julkinen, joten mitään syytä tiedon tarkistamiseen ei tarvitse ilmoittaa. Internetistä osoitteesta www.ytj.fi voi myös tarkistaa kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin.

Uutuutena tiedon saa tarkistettua myös tekstiviestillä. Tällöin tarkistettavan yrityksen Y-tunnus (pitää ilmetä mm. laskusta) lähetetään tekstiviestinä numeroon 16185. Yrityksen rekisteröintitiedot tulevat vastauksena heti. Palvelu maksaa yhden tekstiviestin hinnan.

Jos kotitalous ottaa työntekijän palkkasuhteeseen, tuolloin voi vähentää kotitalousvähennyksenä työntekijän pakolliset sosiaaliturvamaksut eli työnantajan sosiaaliturvamaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun. Lisäksi saa vähentää 10 prosenttia palkan määrästä.

Kotitalouden maksettavaksi jää siis ainoastaan työntekijälle maksettava palkka. Tuolloin kotitalous ottaa henkilön normaalisti työsuhteeseen ja vähentää pakolliset sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan (huom. omavastuu) verotuksessaan. Jos kotitalous aikoo ottaa henkilön työsuhteeseen, suosittelen opaskirjasen Kotitalous työnantajana hankkimista. Sitä saa maksutta verotoimistoista sekä eläkevakuutusyhtiöistä.

Verratessa sitä, kumpi kotitalousvähennyksen määräytymisperusteistä on edullisempi, yritykseltä ostettu palvelu vai työntekijän palkkaaminen, voidaan todeta ettei mitään merkittävää eroa ole. Kotitalouden näkökulmasta palvelun ostaminen yritykseltä on ”teknisesti” yksinkertaisempaa kuin työntekijän palkkaaminen. Kun ostaa palvelun yritykseltä, tuolloin tarvitsee vai tilata palvelu ja maksaa lasku.

Kummalle puolisolle vähennystä kannattaa vaatia?

Vähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta ja toissijaisesti kunnallisverosta. Tämän muutoksen seurauksena kaikki ne henkilöt, jotka maksavat veroa ansiotulosta tai pääomatuloista voivat saada vähennykset.

Vähennykseen suuruuteen ei ole mitään merkitystä sillä, vaatiiko vähennyksen suurempi- vai pienempituloinen puoliso. Tämä johtuu siitä, että vähennys tehdään suoraan verosta. Koska vähennykseen liittyy omavastuu, ei vähennystä kannata jakaa molemmille puolisoille paitsi silloin, kun enimmäismäärä ylittyy. Tuolloinkin verottaja siirtää sen osan vähennyksestä, jota sitä vaatineelta puolisolta ei voida tehdä, vähennettäväksi puolison verosta.

Lisäksi on huomioitava, että kotitalous on vapautettu ennakonpidätyksen toimittamisesta ja sotumaksun maksamisesta, jos maksettavat palkat ovat vuodessa alle 1 500 euroa kalenterivuodessa samalle työntekijälle. Muutoinkin on todettava, että vaikka tilittäisi toimittamansa ennakonpidätyksen ja huolehtisi pakolliset sosiaalimaksut, ei asia ole niin vaikea kuin miltä se aluksi näyttää. Käytännössä asiat hoituvat esimerkiksi postista saatavilla verottajan ja vakuutusyhtiön kaavakkeilla ja ohjeilla.

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä vaatineet. Tällöin vähennys kannattaa vaatia pelkästään toiselle puolisolle, jos yläraja ei ylity. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Miten käytännössä saan vähennyksen?

Kotitalousvähennystä on vaadittava veroilmoituksella tai veroehdotuksella. Liitteeksi tulee jättää kuitit, joiden nojalla vähennystä vaatii. Jos haluaa saada kotitalousvähennyksestä hyödyn jo verovuoden aikana, voi käydä pyytämässä verotoimistosta uutta verokorttia, jolloin kotitalousvähennys huomioidaan jo veroprosenttia määrättäessä.